Mechanika prúdenia a hydrológiaZÁKLADY MECHANIKY PRÚDENIA
potrubná sieť, hydrostatika, tlakomery, hydrostatický tlak, plávajúce teleso, vizualizácia prúdnic, viskozita, Venturiho trubica, Bernoulliho zákon, laminárne a turbulentné prúdenie, Osborno-Reynoldsov pokus, statický a dynamický tlak, trenie v potrubí, meranie rýchlosti prúdenia, vírový prietokomer, výtok z otvoru, vznik víru, sila prúdu vody, odstredivé čerpadlo , zostava dvojitého odstredivého čerpadla, Peltonova turbína, Francisova turbína, vodný trkač, výukový softvér
PRÚDENIE V POTRUBÍ
trenie v potrubí, prietokomer, elektromagnetická a lopatková turbína, snímač rozdielu tlakov, vodný trkač
DEMONŠTRAČNÉ MODELY PRÚDOVÝCH STROJOV
radiálny ventilátor a axiálny ventilátor, odstredivý kompresor, odstredive čerpadlo, piestové čerpadlo, zubové čerpadlo, zostava sériového/paralelného čerpadlo, vrtuľová turbína, pretlaková turbína, Peltonova turbína, rovnotlaká turbína
PRÚDOVÉ STROJE
rovnotlaká turbína, pretlaková turbína, axiálný ventilátor, radiálny ventilátor, odstredive čerpadlo, zostava sériového/paralelného čerpadla, poháňacia a brzdová jednotka pre čerpadlá a turbíny so zberom nameraných dát
ZÁKLADY AERODYNAMIKY A PRÚDENIA VZDUCHU
podzvukový aerodynamický tunel(vztlak, prietokový odpor, oscilácia), aerodynamický tunel(prúdenie vzduchu, turbulencie, začiatok odtrhnutia medznej vrstvy, meranie rýchlosti prúdenia vzduchu pomocou Pitotovej trubice a Pitotovej statickej trubice, Bernoulliho zákon, medzná vrstva, prietokový odpor, výkon trysiek, ventilátor, základy prúdenia vzduchu, nadzvukové prúdenie, rozmiestenie tlaku trysiek)
HYDROLÓGIA A VODNÉ STAVITEĽSTVO
prietokový kanál, prenos usadenín, vodné toky, prietok v priepustných materiáloch, metódy odvodňovania, podpovrchový vodný tok, vyrovnávacie nádrže a zásobníky
SÚČASTI POTRUBNÉHO SYSTÉMU
zjednodušené modely, katódová ochrana proti korózi, čistenie potrubia, kontrola potrubí pomocou video systému

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO v časti HYDROLÓGIA

HM 305 ODSTREDIVÁ PUMPA

 • Uloženie na laboratórnom vozíku
 • Digitálne zobrazovanie údajov
 • Uzatvorený vodný okruh
 • Hmotnosť 165 kg

Hydrodynamický panel vrátane súpravy meracích objektov

Mobilný hydrodynamický panel pre experimenty v tlakových systémoch, pomocou ktorého je možné uskutočňovať merania prietoku, tlaku, stanovenie strát trením a miestnych strát. Obehové čerpadlo s hltnosťou 7,2m3/h., výtlačná výška 22,8m, zásobník vody na 60l. Výmenné meracie moduly s čiastočnou transparentnosťou. Súčasťou dodávky sú aj uhlové sedlo ventilu, spätný ventil, membránový ventil, guľový ventil, Pitotova trubica, Venturiho trubica, filter, merač prietoku, tryska. Meranie: termometer, rotameter, dvojitý manometer, meranie na rôznych úsekoch potrubia, zásobník na vodu, čerpadlo, senzor tlaku, diferenčný tlakový merač, digitálny indikátor tlaku, manometre (5 ks).
Meracie rozsahy: diferenčný tlak 0 - 200 mbar, tlak 6 x 0 - 600 mbar, prietok 0,4 - 4 m3/hod., teplota 0 - 60°C.
Pripojenie panelu do PC pomocou USB, súčasťou je aj SW pre zber nameraných dát.
Rozmery panelu: 2200x800x1980 mm.
Pripojenie: 230V/50Hz
Váha cca. 250 kg.

Experimentálny systém pre mechaniku tekutín

Experimentálny model mechaniky tekutín zameraný na hydrostatický tlak, stabilitu plávania, prúdenie tekutín a využívanie vodnej energie.

Systém pre mechaniku tekutín obsahuje:

Modul s uzavretým obehom vody a zásobníkom, ponorným čerpadlom, meracím zásobníkom rozdeleným na dve časti pre meranie objemového prietoku, odmerky so stupnicou pre malé objemové prietoky, pracovnú plochu s integrovaným žľabom pre experimenty s hrádzou, pracovnú plochu s vnútornými okrajmi pre bezpečné umiestnenie na príslušenstvo a zhromažďovanie kvapkajúcej vody, stopky.

Technické parametre: čerpadlo s prietokom 150 l/min, výtlačná výška 7,6 m, zásobník na vodu s kapacitou 180 litrov, merací zásobník pre veľké objemové prietoky 40 litrov, pre malé objemové prietoky 10 l, odmerky so stupnicou pre veľmi malé objemové prietoky s kapacitou 2l.

Príslušenstvo pozostáva z:

1 ks impulznej vodnej Peltonovej turbíny, s transparentnou prednou časťou , nastaviteľnou ihlovou tryskou (určenej pre nastavenie trysiek s rôznymi prierezmi), označeným brzdovým bubnom pre bezkontaktné meranie rýchlosti, pružinových váh pre určenie momentu, manometra pre zobrazovanie tlaku na vstupe do turbíny.

Parametre:

Peltonova turbína: výstup 5 W za 500 min, 14 lopatiek, ihlová tryska o priemere 10 mm, brzdná sila 10 N, rozsah tlaku 0 - 1 bar.

1 ks Francisova turbína: výstup 12 W za 1100 min, 6 nastavitelných lopatiek, brzdná sila 10 N, rozsah tlaku 0 -1 bar.

1 ks sada na kalibráciu tlakomerov, "Piston manometer" o priemere 12mm, hydraulický cylinder o priemere 25mm, rozsah tlakomeru 0 - 2,5 bar.

1 ks "Bernoulliho systém" obsahujúci Venturiho trysku, diagram, trubicový manometer, ventil, výstup pre vodu + ventil na výstupe, Pitotovu trubicu, jednotrubicový manometer pre celkový tlak.

1 ks vizualizácia pre laminárne a turbulentné prúdenie v "Osborne Reynoldsovom" experimente s kapacitou zásobnílka 2,2 l, senzorom rýchlosti.

1 ks metacentrum s výškou stožiara 400 mm, horizontálnou stupnicou s výškou 180 mm, vertikálnou stupnicou 400 mm, výškou stupnice plávajúceho telesa 120 mm, svahometrická stupnica +/- 35°, zásobník na vodu 50 l, prídavné vertikálne závažie 550 g, prídavné horizontálne závažie 193g.

Simulátor hydraulického rázu s vyrovnávacou komorou

Simulátor na skúmanie vlastností hydraulického rázu s vyrovnávacou komorou s parametrami:

Tlak 0 - 10 bar, prietok 30 - 320 l/hod., hydrostatický systém, trasparentný zásobník pre sledovanie procesov, kompresor pre vytváranie negatívnych tlakov, spodné tlakové zariadenie, dva areometre, "Pitotova trubica" pre stanovenie celkového tlaku, trubica pre statický tlak, senzor tlaku s digitálnym displejom, diferenčný manometer, "Twin Tube" manometre, membránový manometer, "Bourdonov manometer", čerpadlo s prietokom 9m3/hod., výtlačnou výškou 7,6 m, kompresor sacia strana 240 mbar, 3 x zásobníky, zásobník s objemom 55 l., meranie v rozsahoch: tlak 2 x-0 - 1,5 bar, rozdielový tlak v rozsahu od 0 - 0,4 bar, hustota 0,8 - 1g/cm3 a 1 - 1,2g/cm3.

Systém na simuláciu vodného rázu a tlakových vĺn v potrubiach, generovanie vodného rázu pomocou elektromagnetického ventilu, tlaková nádoba so vzduchovým vankúšom, poistný ventil proti pretlaku, senzor tlaku, rotameter, manometer.

Systém sa dodáva vrátane SW pre zber nameraných dát.

Žľab pre tlakové a beztlakové prúdenie

Žľab vyrobený z transparentného materiálu, výškovo nastaviteľný prah v spodnej časti žľabu, hladina vody nastaviteľná za pomoci dosky hate na výstupe vody, uzavretý okruh so zásobníkom a čerpadlom, transparentné meracie trubice pre meranie statického a celkového tlaku.

Experimentálna časť (parametre):

 • dĺžka 1,1 m
 • prierez 40 x 300 mm
 • mobilný systém
 • rozmery 1700 x 800 x 1600
 • 230 V / 50 Hz
 • Čerpadlo (hltnosť): 200 l.min-1
 • Výtlačná výška: 10 m.
 • Zásobník vody: 170 l.

Drenážna a priesaková nádrž

Drenážna a priesaková nádrž slúžiaca na dvojrozmernú simuláciu prúdenia kvapaliny v pórovitom prostredí s uzavretým vodným okruhom. Nádrž obsahuje 12 meracích spojov vrátane filtrov pre detekovanie úrovne hladiny podzemnej vody, experimentálnu časť s manometrom.

Parametre:

 • Čerpadlo: prietok 4 m3/hod.
 • Výtlačná výška: 4 m
 • 14 potrubných manometrov (0 - 600 mm)
 • 1600x800x1900 mm
 • 230 V / 50 Hz
 • Výška vodného stĺpca: 600 mm
 • Použiteľný objem nádrže pre simulácie: 82 l

Simulátor prúdenia podzemnej vody

Zariadenie slúžiace na základnú simuláciu prúdenia podzemnej vody.

Parametre zariadenia:

 • 19 meracích spojov na spodnej časti zásobníka
 • 19 manometrov
 • rozsah merania 300 mm
 • zásobovanie vodou: prostredníctvom 2 dierkovaných rúrok
 • odvod vody: prostredníctvom dierovaných rúrok
 • modely simulácie výkopu
 • rozmer: 1200 x 800 x 900 mm
 • Objem pre simulácie: 250 l

Nádrž s regulačnou komorou

Prechodné odvodňovacie procesy v rezervoároch.

Parametre zariadenia a obsah dodávky:

 • Tlakové senzory
 • Dve nádrže pre simuláciu rezervoárov
 • Nádrž č. 1.: obdĺžnikový nastaviteľný prepad podľa "Rehbock", otvor 1,5 mm., prepad: 200 mm.
 • Nádrž č. 2.: prepad: 220 mm
 • Meranie tlaku: 2 x 0 - 100 mbar, 1 x 0 - 200 mbar
 • Prietok: 300 - 3300 l/hod.
 • 230 V / 50 Hz.
 • S nádržou a obehovým čerpadlom

Pripojenie do PC pomocou USB, súčasťou je aj SW pre zber nameraných dát.