Riadenie a plánovanie procesovZÁKLADNÉ RIADIACE SYSTÉMY
jednotky so softvérovými regulátormi: stav hladiny, prietok, tlak, teplota - Peltier, počet otáčok, poloha, regulácia otáčok elektrickej vŕtačky, jednotka pre reguláciu teploty/stavu hladiny /prietoku, manipulácia s priemyslovými regulátormi, hydraulický servosystém
SÚČASTI A KALIBRÁCIA
prepojenie sietí priemyslových regulátorov s PROFIBUS trenažérom pre nastavenie riadeného systému, skúšobna stanica pre ovládacie ventily, kalibračný stav
TRENAŽÉRY RIADENIA PREVÁDZKY
stav hladiny, prietok, tlak, teplota, prietok/stav hladiny, hodnota pH, stav hladiny/tlak, miešacia nádrž, voliteľný softvér pre riadenie prevádzky LabView
SYSTÉMY PRE REGULÁCIU PRIEMYSELNÍCH PROCESOV
4 regulované promenné: stav hladiny/prietok, /tlak/teplota, výmenník tepla, regulácia-prevádzka-údržba-vyhľadánnie porúch na priemyslových zariadeniach, diskontinuálne zmiešavacie procesy
MECHANICKÁ TECHNOLÓGIA
fluidné lože, priepustnosť a studice fluidizace, sedimentácia, difúzia, procesy miešania, filtrace vody, diskontinuálna filtrácia
CHEMICKÁ TECHNOLÓGIA
trubkový prietokový reaktor, spojitý miešací reaktor, kaskádové miešacie reaktory, cyklický reaktor, výmenník iontov, riadenie kvality priemyslovej odpadovej vody, syntéza, korózia, enzymatická katalýza
TEPELNÁ TECHNOLÓGIA
oddelenie zmesi CO2-vzduch pomocou absorpcie, destilácia, testovacie zariadenie, destilačné zariadenie, extrakcia typu kvapalina-kvapalina, extrakcia typu pevná látka-kvapalina, sušiareň
VÝROBNÉ ZÁVODY
koagulácia-dekantácia, úprava vody, fermentácia a destilácia alkoholu, dvojstupňové odparovanie

CE 115 ZÁKLADY USADZOVANIA

  • Experimenty na základy sedimentácie
  • Vymeniteľné nádobky
  • Príprava suspenzií
  • Stopky
  • Hmotnosť 50 kg