Teória strojov a vlastnosti
materiálovSTATIKA
sily a momenty síl, trenie, princípy stavebnej mechaniky
NÁUKA O PEVNOSTI MATERIÁLOV
krútenie, ohýbanie, deformácia, Hookov zákon
DYNAMIKA
kinematika, dynamika otáčenia, zotrvačnosť, vibrácie, kritická rýchlosť otáčania, vyvažovanie a stabilita
TECHNICKÁ MECHANIKA
súčasti jednoduchých strojov, ložiská, riadiace prvky, skúmanie pohonných systémov
STAVEBNÁ MECHANIKA
skúška reálnych systémov, podmienky rovnováhy, ohýbanie trámov, napätie a stabilita, premostenie, nosníky, oblúky, sily a deformace v konštrukciách, dynamické problémy
SKÚŠKA MATERIÁLOV
skúška ťahom, tlakom, krútením, únavy, tvrdosti

WP 300 UNIVERZÁLNY MATERIÁLOVÝ TESTER

  • Jednoduchá manipulácia a robustná konštrukcia, univerzálne zariadenie pre materiálové testovanie
  • Test v ťahu, tlaku, šmyku
  • Napäťová charakteristika
  • Brinellov test tvrdosti materiálov
  • Ohýbací test
  • Možnosť prepojenia s PC
  • Max. sila 20 kN
  • Maximálne predĺženie 10 mm
  • Hmotnosť 51 kg