MechatronikaTECHNICKÉ KRESLENIE
geometrické modely, demonštračné panely a montážne sady, realistické modely
ROZMEROVÁ METROLÓGIA
mercie nástroje pre stanovenie vzdialenosti a uhlov
STROJE A TECHNICKÉ VYBAVENIE
montáže pomocou spojovacích kolíkov a pier, šróby, závity, guľôčkové ložiská
TECHNIKA VÝROBY
podmienky pre rezanie, vŕtanie a sústruženie, tvarovanie ohýbaním, vŕtanie, zapúštanie, sústruženie, brúsenie, krútenie, frézovanie
MONTÁŽNA TECHNIKA
riadice prvky a súkolia, armatúry, montážne potrubné siete, kompresory
ÚDRŽBA
súčasti zariadenia, ventily, čerpadlá, potrubia, skúšobné stanice, kompresory/stlačený vzduch, montážne sady
KONTROLA STAVU STROJOV
monitorovanie stavu strojov, vyvažovanie hriadeľov, vyrovnávanie, vibrácie samostatných mechanických strojných súčástí, FFT spektrum
AUTOMATIZÁCIA
snimače/metódy merenia, PLC a aplikácie PLC, základy pneumatiky a hydrauliky, regulátory a regulačné systémy, siete, modulový výcvikový systém automatizácia procesov, CNC a robotika, modely pre štúdium fuzzy riadenia

PT 201 CVIČNÁ SADA PRE ROZMEROVÚ METROLÓGIU

  • Praktická súprava na rozmerovú metrológiu
  • Hĺbkový mikrometer do 75 mm
  • Hmotnosť 12 kg