OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE V INŽINIERSTVE BUDOV

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE V INŽINIERSTVE BUDOV

Úspora energie je v modernom inžinierstve budov čoraz dôležitejšia. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v inžinierstve budov sa už stalo štandardom v mnohých krajinách.