Vyberte stranu

Údržba

ÚDRŽBA

Typické metódy údržby a testovacie procedúry sú pripravené vo forme učebného materiálu. Niektoré z cvičení sú časovo náročné a vyžadujú si značnú prácu na danom projekte. Požiadavky sú kladené na technické zručnosti.