Vyberte stranu

CHEMICKÉ PROCESNÉ INŽINIERSTVO

CHEMICKÉ PROCESNÉ INŽINIERSTVO

Na rozdiel od mechanického alebo tepelného procesného inžinierstva nie je cieľom chemického procesného inžinierstva zmeniť vlastnosti látky alebo zloženie látky. Ústredným predmetom chemického procesného inžinierstva je vytvorenie nového typu látky prostredníctvom chemickej reakcie.