Vyberte stranu

VENTILÁCIA

VENTILÁCIA

Vzduchotechnika popisuje prívod vzduchu do uzavretých priestorov. Na rozdiel od klimatizačnej technológie nedochádza k žiadnej úprave teploty a vlhkosti.