Vyberte stranu

PÔDA

PÔDA

Zvyčajne sa v pôde vyskytujú všetky tri fázy (tuhá, kvapalná aj plynná). Podobne môžu byť všetky tri fázy ovplyvnené kontamináciou. Ošetrenie pôdy si vyžaduje holistický prístup, ktorý zohľadňuje všetky tri fázy v pôde a ich komplexné interakcie.