Vyberte stranu

MONTÁŽ, HĽADANIE PORÚCH A ÚDRŽBA

MONTÁŽ, HĽADANIE PORÚCH A ÚDRŽBA

Oblasti montáže, diagnostiky a údržby ponúkajú študentom mimoriadne vysokú praktickú orientáciu a spolu s celkovým didaktickým konceptom poskytujú podporu pri učení sa manuálnej práci na chladiarňach. Ide o plánovanie, implementáciu a kontrolu procesov súvisiacich s montážou, uvedením do prevádzky a údržbou.