Vyberte stranu

Testovanie materiálov

TESTOVANIE MATERIÁLOV

Odvetvie testovania materiálov skúma správanie materiálov pri rôznej záťaži. Konkrétne skúma napríklad vzťah medzi pôsobiacimi silami a výslednou deformáciou či štúdium kritických napätí, ktoré vedú k zlyhanu namáhaného komponentu. Existuje množstvo štandardizovaných testovacích metód na čo najpresnejšiu charakterizáciu mechanických vlastností materiálov.