Technické kreslenie - technická komunikácia

TECHNICKÉ KRESLENIE – TECHNICKÁ KOMUNIKÁCIA

Tento vzdelávací projekt slúži ako úvod k technickému kresleniu a mnohým variantám technickej komunikácie. Fundamentálny základ priestorovej orientácie sa vytvorí pomocou geometrických modelov. Funkčné modely pomáhajú urobiť prvé kroky smerom k technologickým funkciám a vzájomným vzťahom. Navyše je tento projekt podporený prístupom k rozsiahlym, digitálnym učebným materiálom v GUNT Media Center.