Vyberte stranu

PEVNOSŤ MATERIÁLOV

PEVNOSŤ MATERIÁLOV

Pevnosť materiálov sa zaoberá pôsobením síl na deformovateľné telesá. Pri štúdiu je potrebné vziať do úvahy okrem pôsobiacich síl aj materiálové parametre deformovaného telesa. Úvod do pevnosti materiálov je preto prezentovaný pomocou konceptu napätia, deformácie a pomocou Hookovho zákona, ktorý je aplikovaný na ťah, tlak, krútenie a ohýbanie.