Vyberte stranu

Spojovacie prvky a časti spojov

SPOJOVACIE PRVKY A ČASTI SPOJOV

Komponenty technických aplikácií, ktoré majú v zariadeniach konkrétnu úlohu, sa označujú ako strojové súčiastky. Patria sem ako jednotlivé komponenty, tak aj zostavy prvkov. Jednoduché strojové súčiastky, akými sú napríklad skrutky, kolíky, perá či tesnenia, sú štandardizované, a teda je možné ich jednoducho vymieňať. Zložitejšie strojové súčiastky, ako napríklad ložiská, spojky, prevody alebo hriadele, sú štandardizované len v určitých dôležitých vlastnostiach, ako sú hlavné rozmery alebo príruby, a teda nie sú úplne zamieňateľné.