Vyberte stranu

VODA

VODA

Sekcia Voda sa zameriava na úpravu vody. Cieľom úpravy vody je vždy opätovné odstránenie konkrétnych látok z vody. Môže sa použiť na čistenie odpadových vôd v čističke odpadových vôd pred vypustením do vodného útvaru. Cieľom úpravy vody môže byť aj to, aby bola voda použiteľná na konkrétny účel, napr. na úpravu pitnej vody.