Vyberte stranu

ELEKTROTECHNIKA V CHLADENÍ A KLIMATIZÁCIÍ

ELEKTROTECHNIKA V CHLADENÍ A KLIMATIZÁCIÍ

Chladiace zariadenia obsahujú množstvo elektrických komponentov. Elektrotechnika je preto dôležitou súčasťou chladiacej techniky.