Vyberte stranu

VETERNÁ ENERGIA

VETERNÁ ENERGIA

V tejto časti nájdete vhodné vyučovacie systémy na rozvoj pochopenia všetkých základných aspektov využívania veternej energie. Tento rad poskytuje príležitosť naučiť základy aerodynamiky a prehĺbiť pochopenie aktuálnych aplikačných problémov z monitorovania strojov pre moderné veterné elektrárne.