Montážne projekty

MONTÁŽNE PROJEKTY

Táto sekcia sa zameriava na preskúmanie súčiastok a ich funkcií, na čítane s porozumením technickým výkresom či operačným inštrukciám a na oboznámenie sa s technickou terminológiou a používaným jazykom. Tieto montážne cvičenia nezaberajú veľa času (do jednej vyučovacej hodiny) a nevyždaujú si žiadne konkrétne technické skúsenosti.