VODNÁ ENERGIA A ENERGIA OCEÁNOV

VODNÁ ENERGIA A ENERGIA OCEÁNOV

Tradičné vodné energetické systémy sa používajú stovky rokov ako zdroj energie pre širokú škálu mechanických aplikácií. Vodná energia ako taká predstavuje obnoviteľný zdroj energie, ktorý sa úspešne využíva už dlhú dobu. Od začiatku výroby elektriny z vodných elektrární sa percento takto vyrobenej elektrickej energie zvýšilo na približne jednu štvrtinu všetkej elektriny spotrebovanej na celom svete.