Vyberte stranu

HYDROTECHNIKA

HYDROTECHNIKA

Štrukturálne opatrenia, technické zásahy a výstavba v oblasti podzemných vôd, povrchových vôd a pobrežia, to všetko sa nazýva hydrotechnika. V tejto kapitole sú uvedené základné princípy hydrotechniky.