Vyberte stranu

Základy chladenia

ZÁKLADY CHLADENIA

Chladiarenské inžinierstvo popisuje odvod tepla z uzavretého priestoru, ktorý sa má ochladiť. V kompresnom chladiacom systéme prúdi chladivo cez štyri hlavné komponenty kompresor, kondenzátor, expanzný ventil a výparník, čím dochádza k viacerým zmenám stavu.