Vyberte stranu

MECHANICKÉ PROCESNÉ INŽINIERSTVO

MECHANICKÉ PROCESNÉ INŽINIERSTVO

Procesné inžinierstvo je inžinierska veda o transformácii materiálov.
Mechanické procesné inžinierstvo zahŕňa zmeny vlastností materiálu (napr. veľkosť častíc) a zloženie (koncentrácia) v dôsledku mechanických vplyvov.