Vyberte stranu

Termodynamika chladiaceho cyklu

TERMODYNAMIKA CHLADIACEHO CYKLU

Chladiaci cyklus môže byť opísaný postupnosťou zmien stavu chladiva. Táto sekvencia prebieha periodicky a vždy dosiahne počiatočný stav (cyklický proces). Pri chladení sú dôležité stavové veličiny ako tlak, teplota a hustota, ako aj vzájomná závislosť týchto stavových premenných.