Vyberte stranu

Tepelné výmenníky

TEPELNÉ VÝMENNÍKY

Výmenníky tepla sa používajú na ohrev, chladenie, vyparovanie alebo kondenzáciu médií pri rôznych teplotách. Základnou funkciou je prenos tepelnej energie média s vyššou teplotnou hladinou na médium s nižšou teplotnou hladinou.