Vyberte stranu

Dynamika

DYNAMIKA

Pod dynamiku spadá kinetika a kinematika. V praxi, sa rozdiel medzi kinetikou a kinematikou prejavuje v spôsobe nahliadania na ten istý stroj alebo komponent. Zatiaľ čo kinematické otázky sa zaoberajú čisto len geometriou pohybu, kinetika berie do úvahy aj príčinu pohybu. Cieľom dynamiky je spočítať napätie a deformáciu komponentov alebo systémov pre ich správne nadizajnovanie.