Vyberte stranu

Rozmerová metrológia

ROZMEROVÁ METROLÓGIA

Rozmerovú metrológiu ako základný prvok kontroly kvality môžeme nájsť v učebniciach širokej škály kovospracujúcich profesií. Popri všestranných vzdelávacích cieloch rozmerovej metrológie sa vďaka GUNT – DigiSkills 2 u študentov navyše rozvíjajú komplexné digitálne zručnosti.