Vyberte stranu

VZDUCH

VZDUCH

Didaktickým zameraním sekcie Vzduch sú rôzne metódy nakladania s plynnými médiami (kontrola znečistenia ovzdušia). Väčšina nečistôt môže byť odstránená z prúdu odpadového vzduchu mechanickými alebo tepelnými procesmi.