Dynamika strojov

DYNAMIKA STROJOV

Dynamika strojov sa zaoberá štúdiom pohybu systému na základe síl pôsobiacich na tento systém. V mechanike strojov sa aplikujú poznatky z inžinierskej mechaniky, najmä dynamiky, na problémy reálnych strojov.