Vyberte stranu

Inžiniersky dizajn

INŽINIERSKY DIZAJN

Inžiniersky dizajn predstavuje kľúčovú, no náročnú oblasť výučby v inžinierskom vzdelávaní. Pomocou starostlivo vyvinutých fundamentálnych tém, akými sú napríklad statika, pevnosť materiálov a dynamika, strojové elementy, testovanie materiálov, deskriptívna geometria a technické kreslenie, sú študenti pripravovaní na následné profesionálne aktivity.