Vyberte stranu

HLBOKÁ GEOTERMÁLNA ENERGIA

HLBOKÁ GEOTERMÁLNA ENERGIA

Existujú rôzne spôsoby rozlišovania medzi rôznymi geotermálnymi poľami pripisovanými hlbokej geotermálnej energii. Kritériá pre rôzne ložiská zahŕňajú potrebnú hĺbku vrtu, pôvod geotermálnej energie, typ využitia alebo úroveň teploty.