Vyberte stranu

TEPELNÉ VÝMENNÍKY

TEPELNÉ VÝMENNÍKY

Úlohou výmenníkov tepla je v podstate prenášať teplo prúdiaceho materiálu na iný prúdiaci materiál s nižšou počiatočnou teplotou. Materiály môžu byť plynné alebo kvapalné. Hnací rozdiel teplôt medzi týmito dvoma médiami je kľúčový pre prenos tepla.