Vyberte stranu

HYDROGEOLÓGIA

HYDROGEOLÓGIA

V oblasti hydrogeológie ponúkame vybrané školiace zariadenia, ktoré vám pomôžu prakticky a prehľadne naučiť základné hydrogeologické procesy v pôdach. Študujú sa problémy ako priesaky zrážok, priesakové toky a prúdenie podzemnej vody.