Vyberte stranu

MECHANICKÁ ÚPRAVA VODY

MECHANICKÁ ÚPRAVA VODY

Pevné látky môžu ľahko viesť k upchatiu komponentov zariadení, ako sú potrubia, ventily a armatúry. Vo viacstupňových úpravniach vody je z tohto dôvodu prvým stupňom zvyčajne odstránenie pevných látok mechanickými prostriedkami. Pri mechanických procesoch sa pevné látky fyzikálne ani chemicky nemenia. Dochádza len k oddeleniu pevných látok od kvapalnej fázy (vody).