Vyberte stranu

CE 581 Čistička vody 1

CE 581 Čistička vody 1

Obrázok ukazuje podobnú jednotku: trenažér (vľavo) a napájacia jednotka (vpravo), zrkadlenie obrazovky je možné na rôznych koncových zariadeniach

Obrázok ukazuje podobnú jednotku: trenažér (vľavo) a napájacia jednotka (vpravo), zrkadlenie obrazovky je možné na rôznych koncových zariadeniach

 • oboznámenie sa so základným princípom jednotkových operácií hĺbková filtrácia, adsorpcia a výmena iónov
 • pozorovanie a stanovenie tlakovej straty pri hĺbkovej filtrácii
 • vykreslenie prelomových kriviek (adsorpcia)
 • porovnanie rôznych adsorpčných materiálov
 • oboznámenie sa so základným princípom iónovej výmeny
 • zrkadlenie obrazovky: zrkadlenie používateľského rozhrania na koncových zariadeniach
  • navigácia v menu nezávisle od používateľského rozhrania zobrazeného na dotykovej obrazovke
  • rôzne užívateľské úrovne dostupné na koncovom zariadení: na pozorovanie experimentov alebo na obsluhu a kontrolu

trenažér, zásobovacia jednotka, baliaca jednotka piesku, baliaca jednotka štrku, baliaca jednotka oxidu hlinitého, baliaca jednotka aktívneho uhlia, sada hadíc, softvér GUNT , sada inštruktážneho materiálu

 • úprava vody hĺbkovou filtráciou, adsorpciou, iónovou výmenou
 • riadenie závodu pomocou integrovaného PLC
 • integrovaný router na obsluhu a ovládanie cez koncové zariadenie a na zrkadlenie obrazovky na ďalších koncových zariadeniach: PC, tablet, smartfón

Hĺbková filtrácia, adsorpcia a iónová výmena sú kľúčovými jednotkovými operáciami pri úprave vody. CE 581 umožňuje demonštrovať tieto tri operácie.

Surová voda je zhora prečerpávaná do štrkového filtra a následne vedená do pieskového filtra. V procese sa zo surovej vody odstraňujú nerozpustné látky. Prefiltrovaná voda potom prúdi do druhého stupňa úpravy. Tam sa rozpustené látky odstraňujú adsorpciou na oxide hlinitom a na aktívnom uhlí. Potom voda prechádza do tretieho stupňa úpravy. V tomto štádiu sú nežiaduce ióny odstránené z vody iónovou výmenou. Najprv sa voda zmäkčí katiónovou výmenou. Voda sa potom odsolí v iónomeniči so zmiešaným lôžkom, ktorý obsahuje katiónové a aniónomeniče.

Samostatná zásobovacia jednotka obsahuje čerpadlá a nádrže na surovú a upravenú vodu. Nádrž na surovú vodu je možné prevzdušňovať. Tým sa zabezpečí premiešanie surovej vody. Umožňuje tiež vyzrážať rozpustené látky (ako je železo) a následne ich filtrovať. K dispozícii je pripojenie na spätné preplachovanie pieskových filtrov.

Meria sa prietok, teplota, vodivosť, diferenčný tlak a tlak v systéme. Vzorky je možné odoberať na všetkých relevantných miestach.

Trenažér je ovládaný PLC cez dotykovú obrazovku. Pomocou integrovaného smerovača je možné trenažér alternatívne ovládať a ovládať cez koncové zariadenie. Používateľské rozhranie je možné zobraziť aj na ďalších koncových zariadeniach (zrkadlenie obrazovky). Prostredníctvom PLC je možné namerané hodnoty interne uložiť. Prístup k uloženým nameraným hodnotám je možný z koncových zariadení cez WLAN s integrovaným routerom/LAN pripojením do vlastnej siete zákazníka. Prostredníctvom priameho LAN pripojenia je možné namerané hodnoty preniesť aj do PC, kde ich možno analyzovať pomocou softvéru GUNT .

Objednávacie číslo: 083.58100

Špecifikácia
 1. 3 jednotkové operácie pri úprave vody: hĺbková filtrácia, adsorpcia, iónová výmena
 2. štrkový filter, pieskový filter, adsorbér oxidu hlinitého, adsorbér aktívneho uhlia, katex, iónomenič so zmiešaným lôžkom
 3. samostatná zásobovacia jednotka s nádržami na surovú a upravenú vodu
 4. nádrž na surovú vodu s možnosťou prevzdušňovania
 5. štrkový filter a pieskový filter s meraním diferenčného tlaku
 6. meranie prietoku surovej vody
 7. meranie vodivosti a teploty po každom stupni úpravy
 8. PLC s dotykovou obrazovkou na ovládanie zariadenia
 9. integrovaný router na obsluhu a ovládanie cez koncové zariadenie a na zrkadlenie obrazovky: zrkadlenie používateľského rozhrania až na 5 koncových zariadeniach
 10. zber dát cez PLC do internej pamäte, prístup k uloženým nameraným hodnotám cez WLAN s integrovaným routerom/ LAN pripojením do vlastnej siete zákazníka
 11. Softvér GUNT na zber dát cez LAN pod Windows 10
Technické dáta

PLC : Eaton XV-303

Čerpadlo surovej vody: max. prietok: 21 m 3 / h,
max. hlava: 18m

Štrkový filter, pieskový filter a adsorbéry

 • Vnútorný Ø: každý 150 mm , výška: každý 650 mm

Nádrž iónového výmenníka

 • Ø: každý 240 mm ; výška: každý 410 mm

Nádrže na surovú a upravenú vodu

 • kapacita: každý cca. 180L


Meracie rozsahy
 • prietok: 0…1300L/h
 • tlak: 0…4bar
 • diferenčný tlak: 0…2,5 bar
 • vodivosť: 0…1000 µS /cm
 • teplota: 0…100°C

230V, 50Hz, 1 fáza; 230V, 60Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 3 fázy; UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 1300x800x950mm (napájacia jednotka)
DxŠxV: 1680x800x2140 mm (tréner)
Celková hmotnosť: cca. 330 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

vodovodná prípojka, odpad, stlačený vzduch (min. 1bar), látky na prípravu surovej vody
Odporúča sa PC s Windows

Objednávacie číslo: 083.58100

Vedomosti
Základné znalosti
Úprava vody: viacstupňová Pdf
Prehľad produktov
CE 581 Základy úpravy vody Pdf
Leták
Úprava vody Pdf
plagát
Vzdialené vzdelávanie-Zrkadlenie obrazovky: pripojenie, zrkadlenie, získavanie údajov Pdf
Vzdialený softvér pre učenie sa cez sieť: pripojenie pre zariadenia s WLAN routerom Pdf
Video
dojmy
CE 581

Objednávacie číslo: 083.58100