DYNAMIKA ROTORA

DYNAMIKA ROTORA

Predstavujeme experimentálne zariadenie na štúdium vibrácií rotujúcich komponentov akým je napríklad hriadeľ.