Vyberte stranu

LOŽISKOVÉ PRVKY STROJOV

LOŽISKOVÉ PRVKY STROJOV

Ložiskové prvky dokážu absorbovať a odvádzať sily, zabezpečujú rotačný pohyb hriadeľov a osí a umožňujú axiálne vedenie hriadeľov. V závislosti od konštrukcie rozlišujeme medzi klznými a valčekovými ložiskami.