MG 901 Sada skrutiek a matíc

MG 901 Sada skrutiek a matíc

  • oboznámenie sa s najdôležitejšími skrutkami a maticami používanými v strojárstve a ich špecifickými aplikáciami
  • oboznámenie sa s príslušnými štandardizovanými označeniami a pojmami vrátane ich grafického znázornenia

1 kompletná súprava, usporiadaná v úložnom systéme
1 sada inštruktážneho materiálu

  • rozsiahla sada obsahujúca najdôležitejšie skrutky a matice používané v strojárstve
  • štandardné označenia, termíny a grafické znázornenie

Skrutky a matice sú štandardizované strojové prvky, ktoré sú klasifikované ako odnímateľné prvky. Tieto spojovacie prvky sa používajú, keď komponenty stroja potrebujú byť navzájom pevne spojené. V závislosti od aplikácie sa používajú rôzne skrutky a matice.
Táto súprava slúži na demonštráciu a informácie. Nie je určený na vykonávanie cvičení alebo experimentov. Originálne štandardné diely sú jasne zaskrutkované do hliníkovej dosky. Symboly na štítku zobrazujú okrem správneho grafického znázornenia aj DIN a štandardné označenie príslušnej časti.

Súprava je prehľadne usporiadaná v úložnom systéme.

Objednávacie číslo: 053.90100

Špecifikácia
  1. sada skrutiek a matíc
  2. 42 štandardných dielov prehľadne usporiadaných na hliníkovej doske
  3. doska so sieťotlačou
  4. zobrazené na sieťotlači: grafické znázornenie a označenie DIN
  5. všetky časti prehľadne usporiadané v úložnom systéme
  6. viac úložných systémov je možné stohovať na seba
Technické dáta

Hliníková doska, DxŠ: 350x255mm
Skrutky: C4,8, K4,8, M6, M8, M10
Matice: M6, M8, M10

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 500x350x110mm (úložný systém)
Hmotnosť: cca. 3 kg

Objednávacie číslo: 053.90100

Vedomosti
Základné znalosti
Strojové prvky Pdf
MG 901

Objednávacie číslo: 053.90100