TM 115 Rozloženie síl v žeriavovom výložníku

TM 115 Rozloženie síl v žeriavovom výložníku

 • grafické členenie síl podľa silového rovnobežníka
 • stanovenie síl tyče na rôznych formách výložníka
 • porovnanie: výsledok merania – výpočet – grafická metóda

1 experimentálna jednotka
2 pružinové zostatky
1 sada závaží
1 úložný systém s penovou vložkou
1 sada inštruktážneho materiálu

 • vektorové spracovanie síl v rovinnej centrálnej silovej sústave

voliteľné

WP 300.09 Laboratórny vozík

TM 115 predstavuje rovinný centrálny silový systém, v ktorom na jeden bod pôsobenia pôsobí viacero síl. Na základe príkladu žeriavového výložníka sú sily určené graficky a experimentálne: výsledná sila lana, ťahová sila, tlaková sila. Smery a veľkosti síl sa určujú graficky pomocou rovnobežníka síl.

Tyč s nastaviteľnou dĺžkou a reťaz tvoria výložník žeriavu, ktorý je pripevnený nastaviteľnými upínacími prvkami k prídržnej tyči. Závažia sú aplikované na výložník žeriavu. Vyskytujúce sa sily tyče sú indikované integrovanými pružinovými váhami.

Objednávacie číslo: 040.11500

Špecifikácia
 1. ťahové a tlakové sily v rovinnej centrálnej silovej sústave na príklade výložníka žeriavu
 2. integrované pružinové váhy v tyčiach
 3. max. zaťaženie na výložníku žeriavu 50N
 4. nerezová prídržná tyč
 5. pevná kovová základná doska
 6. rukoväte na uľahčenie prepravy
 7. úložný systém na uloženie komponentov
Technické dáta

Pružinová rovnováha pre ťahové sily

 • ťažná sila: 0…50N
 • odstupňovanie: 0,5N

Pružinová rovnováha pre tlakové sily

 • prítlačná sila: 0…50N
 • absolvovanie: 1N

Závažia

 • 1x 1N (vešiak)
 • 4x 1N
 • 1x 5N
 • 4x 10N

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 600x200x620 mm
Hmotnosť: cca. 10 kg
DxŠxV: 720x480x178mm (úložný systém)
Hmotnosť: cca. 10 kg (úložný systém)

Objednávacie číslo: 040.11500

Vedomosti
Návrh laboratória
Návrh laboratória mechaniky pevných látok Pdf
Príslušenstvo
TM 115

Objednávacie číslo: 040.11500