Vyberte stranu

TESTOVANIE TVRDOSTI A PEVNOSTI V ŤAHU, TLAKU A OHYBE

TESTOVANIE TVRDOSTI A PEVNOSTI V ŤAHU, TLAKU A OHYBE

Tradičné testovacie metódy používané na skúmanie materiálových charakteristík a správania štandardizovaných materiálových vzoriek pri záťaži.