Vyberte stranu

MT 182 Montážne a údržbové cvičenie: skrutkové čerpadlo

MT 182 Montážne a údržbové cvičenie: skrutkové čerpadlo

Na obrázku je znázornená skrinka na náradie so súpravou a náradím. Plne zostavené čerpadlo je zobrazené v popredí.

Na obrázku je znázornená skrinka na náradie so súpravou a náradím. Plne zostavené čerpadlo je zobrazené v popredí.

 • praktické cvičenie na montáž a údržbu skrutkového čerpadla
 • časť GUNT Practice Line na montáž, údržbu a opravy
 • konštrukcia a funkcia skrutkového čerpadla a jeho komponentov
 • montáž a demontáž na účely údržby a opráv
 • výmena komponentov (napr. tesnenia)
 • odstraňovanie porúch, hodnotenie porúch
 • plánovanie a hodnotenie operácií údržby a opráv
 • čítanie a pochopenie technických výkresov a prevádzkových pokynov

1 súprava
1 sada nástrojov
1 sada malých dielov
1 sada tesnení
1 box na náradie s penovou vložkou
1 súbor inštruktážnych materiálov, ktorý pozostáva z: technického popisu systému, kompletného súboru výkresov so zoznamom dielov, popisu procesov údržby a opráv, navrhovaných cvičení; návod od výrobcu

Skrutkové čerpadlá sú objemové čerpadlá a pracujú rotačným spôsobom, normálne naplnené. Tu prezentované čerpadlo môže byť použité pre množstvo rôznych kvapalín. Patria sem akékoľvek neagresívne kvapaliny s mazacími vlastnosťami, s viskozitami medzi 2…1500 mm²/s, ako sú mazací olej, rastlinný olej, hydraulická kvapalina, glykoly, polyméry a emulzie. Typické aplikácie zahŕňajú: mazanie dieselových motorov; ozubené kolesá; plynové, parné a vodné turbíny; a chladiace a filtračné okruhy vo veľkých strojoch a hydraulických systémoch.

Súprava MT 182 je súčasťou GUNT Practice Line pre montáž, údržbu a opravy určené pre školenia na technických školách a vo firemných školiacich strediskách. Úzke prepojenie medzi teóriou a praxou je kľúčom k obsahu vzdelávania. Súprava sa ideálne hodí na projektové vzdelávanie s osobitným dôrazom na „praktickú“ prácu. Samostatná práca študentov je podporovaná a podporovaná. Učenie v malom tíme ponúka užitočný vzdelávací formát.

MT 182 umožňuje montáž a údržbu typického skrutkového čerpadla. Študenti sa zoznámia so všetkými komponentmi čerpadla a ich režimami prevádzky. Diely sú prehľadne rozložené v skrinke na náradie. Cvičí sa systematická montáž a demontáž čerpadla.

Sprievodný materiál podrobne popisuje jednotlivé kroky cvičenia a poskytuje ďalšie informácie o oblastiach použitia, prevádzkovom režime a konštrukcii čerpadla.

Objednávacie číslo: 051.18200

Špecifikácia
 1. učebný koncept pre cvičenia údržby a opráv na skrutkovom čerpadle
 2. trojvretenové skrutkové čerpadlo s 1 hnacím vretenom a 2 výtlačnými vretenami
 3. integrovaný obmedzovací ventil; pri pretlakoch sa časť prúdu vracia na saciu stranu
 4. používa sa pre médiá s kinematickou viskozitou v rozsahu 2…1500 mm 2 /s
 5. časti čerpadla a nástroje umiestnené v skrinke na náradie
 6. časť GUNT Practice Line na montáž, údržbu a opravy
Technické dáta

Skrutkové čerpadlo

 • spotreba energie: max. 1350 W
 • max. hlava: 12 bar
 • zdvih: 13,9 cm 3 /otáčky vretena
 • max. rýchlosť: 3600 min -1
 • sacia prípojka: DN25
 • prívodná prípojka: DN25
 • puzdro zo sivej liatiny

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 690x360x312 mm (skrinka na náradie)
Hmotnosť: cca. 50 kg

Objednávacie číslo: 051.18200

Vedomosti
Základné znalosti
Objemové čerpadlá Pdf
Návrh laboratória
Návrh laboratória montáže a údržby Pdf
MT 182

Objednávacie číslo: 051.18200