Vyberte stranu

HM 305 Tréningový systém: odstredivé čerpadlo

HM 305 Tréningový systém: odstredivé čerpadlo

 • princíp činnosti odstredivého čerpadla
 • uzavretý vodný okruh
 • odstredivé čerpadlo, štandardné prevedenie
 • zaznamenávanie charakteristík čerpadla
 • zaznamenávanie charakteristík systému
 • stanovenie prietoku pomocou elektromagnetického snímača prietoku alebo clonového prietokomeru a merania diferenčného tlaku
 • výpočet efektívnosti

1 tréner
1 sada príslušenstva
1 sada inštruktážneho materiálu

Odstredivé čerpadlá sú lopatkové stroje, ktoré sa používajú na dopravu tekutín. V odstredivých čerpadlách závisí dopravná výška od prietoku. Táto závislosť sa chápe ako prevádzkové chovanie čerpadla a je znázornená v charakteristickom diagrame čerpadla.

Trenažér HM 305 je určený na experimenty so základným správaním hydraulického okruhu. HM 305 je vhodný ako pre školenia na odborných učilištiach, tak aj pre laboratórne experimenty vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Súčasťou výbavy trenažéra je uzavretý vodný okruh a výkonné štandardné odstredivé čerpadlo. Štandardné čerpadlá sú vyrobené podľa priemyselných noriem. Norma definuje menovité schémy a kľúčové rozmery, aby bolo možné vymeniť štandardné čerpadlá od rôznych výrobcov bez výmeny potrubia a základnej dosky.

Odstredivé čerpadlo je poháňané trojfázovým motorom. Rýchlosť je možné nastaviť na požadovanú hodnotu pomocou frekvenčného meniča. Indukčný, bezdotykový snímač polohy na hriadeli motora zaznamenáva rýchlosť. Hnací motor je namontovaný v kyvadlovom ložisku, takže krútiaci moment pohonu možno merať snímačom sily a určiť mechanický výkon pohonu.

Manometre zobrazujú tlak na vstupe a výstupe čerpadla. Prietok sa meria elektromagnetickým snímačom prietoku. Prietok možno určiť aj pomocou merania rozdielu tlaku na prietokomere s clonou.

Rýchlosť, krútiaci moment a spotreba elektrickej energie čerpadla a prietok sú zobrazené na digitálnom displeji na rozvodnej skrini.

Objednávacie číslo: 070.30500

Špecifikácia
 1. vyšetrenie štandardného odstredivého čerpadla
 2. uzavretý vodný okruh
 3. trojfázový motor na napájanie čerpadla s premenlivou rýchlosťou cez frekvenčný menič
 4. hnací motor s kyvadlovým ložiskom
 5. bezdotykové meranie otáčok na hriadeli motora a snímač sily na meranie výkonu pohonu
 6. stanovenie prietoku pomocou elektromagnetického snímača prietoku alebo prietokomeru s clonou a meraním diferenčného tlaku
 7. manometer na vstupe a výstupe odstredivého čerpadla
 8. digitálne displeje pre krútiaci moment, rýchlosť, spotrebu elektrickej energie a prietok
Technické dáta

Odstredivé čerpadlo

 • max. prietok: cca. 20 m3 /h
 • max. hlava: cca. 23 m

Pohonný motor s premenlivou rýchlosťou

 • výkon: 1,1kW
 • rozsah otáčok: 0…2900min -1

Nádrž

 • objem: 96L


Meracie rozsahy
 • tlak: 1x -0,6…0bar, 1x 0…2,5bar
 • prietok: 5…600 l/min
 • rýchlosť: 0…5000 min -1
 • krútiaci moment: 0…10 Nm
 • príkon: 0…2,2kW

230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 3 fázy

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 2000x750x1480 mm
Hmotnosť: cca. 215 kg

Objednávacie číslo: 070.30500

Vedomosti
Základné znalosti
Odstredivé čerpadlá Pdf
HM 305

Objednávacie číslo: 070.30500