Vyberte stranu

HM 142 Separácia v sedimentačných nádržiach

HM 142 Separácia v sedimentačných nádržiach

 • priehľadná sedimentačná nádrž na pozorovanie separačného procesu
 • osvetlenie pre optimálnu vizualizáciu podmienok prúdenia
 • možnosť použitia lamiel v sedimentačnej nádrži
 • základný princíp oddeľovania pevných látok od suspenzií v sedimentačnej nádrži
 • určiť rýchlosť hydraulického zaťaženia
 • vplyv nasledujúcich parametrov na separačný proces:
  • koncentrácia pevných látok
  • prietok
  • rýchlosť prúdenia na vstupe
  • hladina vody v sedimentačnej nádrži
 • skúmanie podmienok prúdenia
 • ako lamely ovplyvňujú proces sedimentácie

1 tréner
1 sada príslušenstva
1 baliaca jednotka pevných látok
1 sada inštruktážneho materiálu

V sedimentačných nádržiach sa pod vplyvom gravitácie oddeľujú pevné látky od suspenzií. V tomto procese musí byť hustota pevných častíc väčšia ako hustota kvapaliny. HM 142 umožňuje skúmať separáciu pevných látok zo suspenzie v sedimentačnej nádrži.

Najprv sa v nádrži pripraví koncentrovaná suspenzia, ktorá obsahuje vodu a pevnú látku, ktorá sa má oddeliť. Čerpadlo dopravuje koncentrovanú suspenziu do sedimentačnej nádrže. Pred sedimentačnou nádržou sa suspenzia zmieša s čerstvou vodou. Takto vzniknutá surová voda prúdi cez vtokovú hrádzu do sedimentačnej nádrže. Pred vstupnou hrádzou je umiestnený miešací stroj. Tým sa zabráni usadzovaniu pevných látok pred vstupom do sedimentačnej nádrže. Upravená voda preteká najskôr pod prepážkou a potom cez hrádzu do výtoku.

Výška hrádze na výstupnej strane je nastaviteľná a umožňuje zmenu hladiny vody v sedimentačnej nádrži. Nastaviteľná je aj hladina vody nad vstupnou prehrádzkou. To ovplyvňuje rýchlosť prúdenia cez vtokovú hrádzu.

Do experimentálnej časti je možné vložiť lamelovú jednotku. To umožňuje študovať, ako lamely ovplyvňujú separačný proces. Prietok cez lamely prebieha zdola nahor. Nad lamelami je výstupný kanál. Bočné steny výstupného kanála sú riešené ako zúbkovaná prehrádzka.

Prietok koncentrovanej suspenzie a čerstvej vody sa nastavuje pomocou ventilov. To znamená, že zmiešavací pomer, a tým aj koncentrácia pevných látok na vstupe do sedimentačnej nádrže, je možné upraviť. Elektromagnetický snímač prietoku meria prietok na vstupe sedimentačnej nádrže. Prietok a rýchlosť miešacieho stroja sa zobrazujú digitálne. Sedimentačná nádrž je vybavená osvetlením pre lepšie sledovanie prietokových pomerov.

Objednávacie číslo: 070.14200

Špecifikácia
 1. separácia suspenzií sedimentáciou v sedimentačnej nádrži
 2. priehľadná sedimentačná nádrž s osvetlením pre vizualizáciu prietokových pomerov
 3. miešacieho stroja vo vstupnej oblasti sedimentačnej nádrže
 4. lamelová jednotka môže byť voliteľne vložená do sedimentačnej nádrže
 5. nádrž s čerpadlom a miešacím strojom na vytvorenie a dopravu koncentrovanej suspenzie
 6. zmes koncentrovanej suspenzie s čerstvou vodou dáva surovú vodu, ktorá sa má študovať
 7. nastavenie koncentrácie pevných látok pomocou ventilov pre prietok sladkej vody a prietok suspenzie
 8. nastaviteľná hladina vody v sedimentačnej nádrži a nastaviteľná rýchlosť prúdenia na vstupe
 9. elektromagnetický snímač prietoku surovej vody
 10. Imhoffove kužele na stanovenie usaditeľných látok vo vzorke vody
Technické dáta

Sedimentačná nádrž (experimentálna časť)

 • DxŠxV: 900x110x300 mm
 • max. kapacita náplne: cca. 25L
 • materiál: plexisklo

Lamelová jednotka

 • uhol sklonu lamiel: 60°
 • počet lamiel: 16

Závesná nádrž

 • kapacita: cca. 85 l
 • materiál: nerezová oceľ

Pumpa

 • max. prietok: 75L/h

Miešacie stroje (max. rýchlosť)

 • závesná nádrž: 600min -1
 • sedimentačná nádrž: 330min -1


Meracie rozsahy
 • prietok: 30…600L/h

230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza; 120V, 60Hz, 1 fáza
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 2200x790x1540 mm
Hmotnosť: cca. 220 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

vodovodná prípojka, odtok

Objednávacie číslo: 070.14200

Vedomosti
Základné znalosti
Doprava sedimentov Pdf
Prehľad produktov
HM 142 Separácia v sedimentačných nádržiach Pdf
Transport sedimentu v tečúcich vodách: experimentálne jednotky Pdf
Návrh laboratória
Návrh laboratória na úpravu vody Pdf
dojmy
Experimentujte
Podrobnosti
HM 142

Objednávacie číslo: 070.14200