ČERPADLÁ S BOČNÝM KANÁLOM

ČERPADLÁ S BOČNÝM KANÁLOM

Počas fázy nasávania pôsobí čerpadlo s bočným kanálom hydrostaticky na objem kvapaliny. Akonáhle je proces nasávania ukončený, čerpadlo s bočným kanálom začne pracovať ako odstredivé čerpadlo. Odstredivá sila rotujúceho rotora oddeľuje kvapalinu a plyn. Čerpadlá s bočným kanálom sú preto samonasávacie čerpadlá.