Vyberte stranu

MERANIE HRANIČNÝCH VRSTIEV

MERANIE HRANIČNÝCH VRSTIEV

Hraničná vrstva sa vytvára pozdĺž povrchu telesa v dopadajúcom prúdení v dôsledku adhézie prúdiacej tekutiny, napr. vzduchu. Vnútorné trenie v kvapaline spôsobuje zmenu priebehu prúdenia a ovplyvňuje odpor prúdenia a rýchlosť prúdenia.