Vyberte stranu

ET 270 Prevodník energie vĺn, OWC

ET 270 Prevodník energie vĺn, OWC

 • konfigurovateľný generátor vĺn
 • turbínová jednotka s Wellsovou turbínou a elektrickým generátorom
 • Softvér GUNT na obsluhu, zber dát a vizualizáciu výsledkov meraní
 • oboznámenie sa s princípmi činnosti meniča energie vĺn
 • pochopenie výroby energie z pohybu vĺn
 • meranie pohybov vĺn
 • oboznámenie sa s návrhom a prevádzkou Wellsovej turbíny
 • optimalizácia prevádzkového správania

1 pokusná rastlina
1 sada príslušenstva
1 softvér GUNT + kábel USB
1 sada inštruktážneho materiálu

Meniče energie vĺn využívajú energiu z nepretržitých pohybov vĺn na výrobu elektrickej energie šetrnú k životnému prostrediu. Môžu dodávať elektrickú energiu pozdĺž pobrežia, najmä do vzdialených miest. Štrukturálne sa dajú ľahko integrovať do krtkov, prístavných múrov a systémov ochrany pobrežia.

ET 270 je menič energie vĺn v laboratóriu, ktorý pozostáva z generátora vĺn, žľabu vĺn a meniča energie vĺn OWC s turbínovou jednotkou.

Na vytváranie vĺn v vlnovom toku sa posúvač pohybuje nahor a nadol pomocou nastaviteľného kľukového pohonu. Výška vĺn sa mení zmenou zdvihu premiestňovača. Rýchlosť motora určuje frekvenciu vĺn. Na konci vlnobitia vedie usmerňovacia doska vlny do meniča energie vĺn.

Konvertor energie vlny OWC pozostáva z komory a turbínovej jednotky. Iniciovaný, nepretržitý pohyb vĺn vytvára v komore oscilujúci vodný stĺpec ( OWC ), ktorý spôsobuje pohyb vzduchovej hmoty nad ním. Takto vytvorený prúd vzduchu poháňa Wellsovu turbínu. Wellsove turbíny pracujú nezávisle od smeru s ohľadom na prítok: energia prúdenia sa premieňa pri pohybe vzduchu nahor aj nadol.

Jednosmerný motor je pripojený k turbíne a používa sa na spustenie turbíny. Po dosiahnutí nastavenej rýchlosti potom funguje ako generátor a vyrába elektrinu.

Hladinu vody a tým aj výšku vlny je možné merať pozdĺž vlnobitia pomocou pohyblivého vlnomerača so snímačom hladiny. Vo vnútri komory je ďalšie zariadenie so snímačom hladiny slúžiace na meranie pohybu vodného stĺpca. Body merania tlaku v skrini turbíny slúžia na určenie rýchlosti prúdenia pohybu vzduchu. Namerané hodnoty je možné odčítať na digitálnych displejoch. Zároveň je možné namerané hodnoty prenášať aj priamo do PC cez USB . Softvér na zber údajov je súčasťou dodávky.

Objednávacie číslo: 061.27000

Špecifikácia
 1. menič energie vĺn pozostávajúci z: generátora vĺn, žľabu vĺn a meniča energie vĺn
 2. generátor vĺn s riadiacou jednotkou, AC motor s nastaviteľnou frekvenciou a nastaviteľným zdvihom premiestňovača
 3. pohyblivý prístroj na meranie vĺn so snímačom hladiny na meranie výšky vlny
 4. usmerňovacia doska na vedenie vlny do komory
 5. menič energie vĺn s oscilujúcim vodným stĺpcom, komorou a turbínovou jednotkou
 6. turbínová jednotka s rotorom a generátorom
 7. body merania tlaku na určenie rýchlosti prúdenia v turbíne
 8. záťaž turbíny: Jednosmerný motor na rozbeh turbíny, pri dosiahnutí cieľových otáčok sa prepne na generátor na výrobu elektriny
 9. možnosť manuálneho ovládania zariadenia cez spínacie skrinky alebo digitálneho ovládania cez softvér GUNT
 10. Softvér GUNT na zber dát cez USB pod Windows 10
Technické dáta

Generátor vĺn

 • výkon: 550W
 • objem: 26,5L

Vlnový prúd

 • DxŠxV: 5000x300x600 mm

Wellsova turbína

 • výkon: 0…1000 mW
 • rýchlosť: 0…6000 min -1
 • rotor: 6 lopatiek
 • vonkajší Ø 120 mm, vnútorný Ø 80 mm


Meracie rozsahy
 • frekvencia: 0…1,83 Hz (vlnový generátor)
 • výška vlny: 0…600 mm
 • úroveň: 0…600 mm (komora)
 • rýchlosť prúdenia: 0…26 m/s
 • rýchlosť: 0…6000 min -1
 • prúd: ±1000mA

230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza
120V, 60Hz, 1 fáza

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 5850x700x2050 mm
Hmotnosť: cca. 500 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

Odporúča sa PC s Windows

Objednávacie číslo: 061.27000

Vedomosti
Základné znalosti
Prevodníky energie vĺn Pdf
Turbíny PDF
Turbíny pre plynné kvapaliny Pdf
Návrh laboratória
Obnoviteľné energie, pokročilý návrh laboratória Pdf
Video
ET 270

Objednávacie číslo: 061.27000