Vyberte stranu

PRÚDENIE V OTVORENOM KANÁLI

PRÚDENIE V OTVORENOM KANÁLI

Prietok s otvoreným kanálom zahŕňa okrem iného správu vodných tokov za účelom splavnenia, prehradzovanie jazier na výrobu energie a/alebo skladovanie pitnej vody a protipovodňové opatrenia.