HM 225.03 Bernoulliho princíp

HM 225.03 Bernoulliho princíp

 • skúmanie rovnice kontinuity a Bernoulliho princíp
 • stanovenie dynamického tlaku z nameraných údajov pomocou Bernoulliho princípu
 • výpočet rýchlosti prúdenia z nameraných údajov pomocou Bernoulliho rovnice
 • rozloženie tlaku a rýchlosti

1 experimentálna jednotka
1 sada hadíc
1 sada inštruktážneho materiálu

 • skúmanie Bernoulliho rovnice
 • stanovenie dynamického tlaku
 • výpočet rýchlosti prúdenia
 • príslušenstvo pre aerodynamický trenažér HM 225

požadovaný

Aerodynamický trenažér HM 225

Celkový tlak v ustálenom toku je konštantný. Súčet statického a dynamického tlaku dáva celkový tlak. Zmena prierezu prietokového kanála spôsobuje, že rýchlosť prúdenia sa mení nepriamo úmerne k ploche prierezu. Tieto fyzikálne zákony sú základom výučby mechaniky tekutín.

Experimentálna jednotka HM 225.03 – použitá v aerodynamickom trenažéri HM 225 – umožňuje meranie celkového tlaku a statického tlaku.

V meracej časti je umiestnený model, ktorý využíva bočné telesá na vytvorenie profilu prierezu prúdenia v tvare Venturiho.

V strede prietokového kanála je pitotstatická trubica. Pitostatická trubica má otvor proti smeru prúdenia na meranie celkového tlaku. Statický tlak sa meria cez bočné vstupné otvory. Oba tlaky sa odčítavajú z trubicových manometrov v HM 225 . Dynamický tlak je rozdiel medzi oboma nameranými hodnotami.

Na ilustráciu distribúcie tlaku a rýchlosti je možné vykonať merania v rôznych prierezových oblastiach pohybom pitotstatickej trubice v smere toku.

Experimentálna jednotka je pripevnená k trenažéru HM 225 jednoducho a presne pomocou rýchloupínacích prvkov.

Objednávacie číslo: 070.22503

Špecifikácia
 1. skúmanie rovnice kontinuity a Bernoulliho princíp
 2. meranie celkového tlaku a statického tlaku v ustálenom toku
 3. príslušenstvo pre aerodynamický trenažér HM 225
 4. 16 trubicových manometrov HM 225 na zobrazenie tlakov
Technické dáta

Pitostatická trubica

 • d = 2 mm
 • pohyblivé: 0…290 mm

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 240x140x420 mm
Hmotnosť: cca. 4 kg

Objednávacie číslo: 070.22503

Vedomosti
Základy mechaniky tekutín: Webový prehľad E-Learn Odkaz
Návrh laboratória
Mechanika tekutín, pokročilý návrh laboratória Pdf
Príslušenstvo
HM 225,03

Objednávacie číslo: 070.22503