Vyberte stranu

HM 250.06 Voľný výtok

HM 250.06 Voľný výtok

Kompletné experimentálne nastavenie so základným modulom HM 250, zrkadlenie obrazovky je možné až na 10 koncových zariadeniach

Kompletné experimentálne nastavenie so základným modulom HM 250, zrkadlenie obrazovky je možné až na 10 koncových zariadeniach

 • skúmanie trajektórie v závislosti od hladiny v nádrži a tvaru výtoku
 • intuitívne vykonávanie experimentu prostredníctvom dotykovej obrazovky ( HMI )
 • integrovaný router na obsluhu a ovládanie cez koncové zariadenie a na zrkadlenie obrazovky až na 10 koncových zariadeniach: PC, tablet, smartfón
 • schopnosť siete: prístup k prebiehajúcim experimentom z externých pracovných staníc cez lokálnu sieť
 • automatická identifikácia príslušenstva pomocou technológie RFID
 • skúmajte, ako hladina v nádrži ovplyvňuje výstupnú rýchlosť
 • použiť Bernoulliho rovnicu
 • porovnať stanovenú a teoretickú výstupnú rýchlosť
 • preskúmať výstupné vložky s rôznymi priemermi a vstupnými obrysmi, určiť koeficienty tlakovej straty
 • skúmať, ako výstupná rýchlosť a koeficient tlakovej straty ovplyvňujú trajektóriu vodného prúdu
 • aplikácia pohybových rovníc na určenie teoretickej trajektórie
 • Softvér GUNT špeciálne prispôsobený použitému príslušenstvu
  • vzdelávací modul s teoretickými základmi
  • popis zariadenia
  • riadená príprava experimentu
  • vykonanie experimentu
  • grafické znázornenie trajektórie
  • prenos dát cez USB pre všestranné externé využitie nameraných hodnôt a screenshotov napr. vyhodnotenie v Exceli
  • k dispozícii rôzne užívateľské úrovne

1 experimentálna jednotka
4 výstupné vložky
1 sada inštruktážneho materiálu

požadovaný

HM 250 Základy mechaniky tekutín

voliteľné

HM 250,90 Laboratórny regál

Pri horizontálnom vypúšťaní z nádrže ovplyvňuje tvar výstupu a výstupná rýchlosť trajektóriu vodného prúdu. V hydrodynamike je popísaná interakcia medzi trajektóriou, tvarom výtoku a výtokovou rýchlosťou pri vypúšťaní z nádrží a sú nevyhnutné napríklad v hydrotechnike pri projektovaní priehrad.

HM 250.06 obsahuje priehľadnú nádrž s horizontálnym výstupom, do ktorej je možné inštalovať rôzne vložky. Výsledná dráha vodného prúdu je digitálne zaznamenaná v nasledujúcej prehľadnej experimentálnej časti. Hĺbkový posuvný merač sa používa na meranie trajektórie vodného prúdu v 8 preddefinovaných polohách.

Namerané hodnoty sa prenesú do základného modulu HM 250 a zobrazia sa ako krivka na dotykovej obrazovke. Hladina v nádrži sa nastavuje a automaticky riadi prostredníctvom základného modulu.

Spolu s jednotkou sú dodávané štyri výstupné vložky s rôznymi priemermi a vstupnými obrysmi. Koeficient tlakovej straty možno určiť ako charakteristiku pre rôzne vložky. Takto možno skúmať vplyv hladiny v nádrži a koeficientu tlakovej straty na trajektóriu.

Príslušenstvo HM 250.06 sa jednoducho a bezpečne umiestni na pracovnú dosku základného modulu HM 250 . Pomocou technológie RFID sa príslušenstvo automaticky identifikuje, načíta sa príslušný softvér GUNT a vykoná sa automatická konfigurácia systému. Intuitívne používateľské rozhranie vedie experimentmi a zobrazuje namerané hodnoty graficky. Na sledovanie a vyhodnocovanie experimentov je možné súčasne použiť až 10 externých pracovných staníc pomocou lokálnej siete cez LAN pripojenie. HM 250 dodáva vodu a používa sa na meranie prietoku a tlaku.

Objednávacie číslo: 070.25006

Špecifikácia
 1. vyšetrenie horizontálneho vypúšťania z nádrže
 2. 4 vymeniteľné výstupné vložky s rôznymi priemermi a vstupnými obrysmi
 3. určiť koeficienty tlakovej straty pre vložky
 4. určiť trajektóriu vodného prúdu digitálnym hĺbkomerom v experimentálnej časti
 5. 8 preddefinovaných pozícií v priehľadnej experimentálnej časti na zaznamenávanie trajektórie
 6. hladina v nádrži ovládaná cez HM 250
 7. automatická identifikácia príslušenstva pomocou technológie RFID a použitie príslušného softvéru GUNT
 8. vykonávanie experimentu a zobrazenie nameraných hodnôt prostredníctvom dotykovej obrazovky ( HMI )
 9. schopnosť siete: prístup k prebiehajúcim experimentom a ich výsledkom až z 10 externých pracovných staníc súčasne cez lokálnu sieť
 10. voda dodávaná cez základný modul HM 250
Technické dáta

Nádrž

 • materiál: PMMA , PVC , nehrdzavejúca oceľ
 • výška: 590 mm
 • Vnútorný Ø: 100 mm
 • obsah: max. 4,6 l

Výstupné vložky

 • zaoblený obrys
  • 1x Ø 4 mm
  • 1x Ø 8 mm
 • ostrohranný obrys
  • 1x Ø 4 mm
  • 1x Ø 8 mm

Experimentálna časť na zaznamenanie trajektórie

 • materiál: PMMA
 • 8 pozícií pre hĺbkový posuvný merač
  • vzdialenosť medzi výstupom vody a 1. polohou: 25 mm
  • vzdialenosť medzi 2. a 8. pozíciou: každých 50 mm

Digitálny hĺbkový posuvný merač

 • rozlíšenie: 0,01 mm
 • displej ( LCD )
 • dátový výstup: RS 232


Meracie rozsahy
 • hĺbkový posuvný merač: 0…150 mm
 • indikovaný rozsah merania prietok: 0…15L/min
 • indikovaný rozsah merania tlak: 0…500 mmWC
Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 650x260x725 mm
Hmotnosť: cca. 8,2 kg

Objednávacie číslo: 070.25006

Vedomosti
GUNT Fluid Line: webový prehľad Odkaz
Prehľad produktov
HM 250 Základy mechaniky tekutín Pdf
HM 250 GUNT Fluid Line: Software Pdf
plagát
HM 250 Didaktická koncepcia Pdf
HM 250 Prehľad softvéru Pdf
HM 250 Prehľad zariadení Pdf
Video
dojmy
Príslušenstvo
HM 250,06

Objednávacie číslo: 070.25006