Vyberte stranu

MODULÁRNY TRÉNINGOVÝ SYSTÉM AUTOMATIZÁCIE PROCESOV

MODULÁRNY TRÉNINGOVÝ SYSTÉM AUTOMATIZÁCIE PROCESOV

Rada RT 450 ponúka flexibilnú a všestrannú vzdelávaciu platformu, ktorá študentom poskytne praktický úvod do širokej škály tém a problémov v oblasti automatizácie procesov. Úzke prepojenie praktických zručností s teoretickými/analytickými aspektmi podporuje dôkladné učenie. Môžete učiť systematicky kategorizovaný učebný obsah alebo rovnako dobre kombinovať komplexný materiál do integrovanej projektovej práce.