FUNKČNÉ MODELY

FUNKČNÉ MODELY

Funkčné modely sú „malé“ stroje alebo mechanizmy. Každý model má svoje vlastné jednoduché funkcie. Všetky tri mechanizmy dokopy ukazujú výrobu jednoduchej upevňovacej svorky s krokmi rezania, dierovania a ohýbania.